Baabakyuu

From Wikipedia
Baabakyuu

Baabakyuu (Inglish: Barbecue) es a speshl taaep o' gril ala a wieh f' kuken miit lorngf' a baabakyuu sors. Et es espeshli popyuular iin Ostrielya en Yunitid Staits o' Merika.